0899122413   office@sema.bg   Hobby & Professional

 

Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящите общи условия регламентират отношенията между : „Никси Фокс” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.sema.bg

 Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

 Стоки.Информация


Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само характеристики, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „Никси Фокс” ЕООД  не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 Цени


Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Никси Фокс” ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

 Поръчки


Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните точно и подробно формуляра за поръчка.

 Плащане


Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Плащане с банкова карта. 3 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на „Никси Фокс” ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума, включваща цената на стоката, посочена във фактурата и цената на доставка, което се отбелязва в документа за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката, посочена във фактурата от куриера на купувача). С подписването документа за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Никси Фокс” ЕООД, сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 Доставка


Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки е от 1 до 3 работни дни. При невъзможност за връчване на пратката, поради непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента, както и при липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, “Никси Фокс” ЕООД полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, като санкция за неизпълнението на Общите условия на поръчка „Никси Фокс” ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 Отказ на потвърдена поръчка и възстановяване на заплатената цена.


Като потребител, вие  имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 Защита на личните данни


С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Никси Фокс” ЕООД ,включително от дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на поръчка и  доставка на поръчани стока.

 Преглед на стоката.Рекламации


При получаването на стоката клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсващи или дефектни артикули, незабавно да отправи рекламация на тел. 052/616202. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като клиентът губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсващи или дефектни артикули. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 Други


„Никси Фокс” ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само наличности, цени и местонахождение на стоките, е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като „Никси Фокс” ЕООД си запазва правото по  всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „Никси Фокс” ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. „Никси Фокс” ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
„Никси Фокс” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „Никси Фокс” ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „Никси Фокс” ЕООД за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС      (+359) 899-122-413      info@sema.bg ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ     
Меню
Начало
За нас
Контакти
Категории
Професионални семена за зеленчуци
Хоби семена за зеленчуци
Семена цветя
Торфени субстрати
Декоративни саксии
Работни саксии
Торове
Препарати
Разсади
Тревни смеси
Луковици
Други
Полезна информация
Как да поръчам?
Доставка
Новини
Полезно
Контакти
Наши магазини можете да откриете в:
гр. Варна, гр. София и гр. Пловдив

е-mail: office@sema.bg
тел.: (+359) 899-122-413
тел.: (+359) 897-048-499


<< Към мобилната версия >>


2024, Всички права запазени. Общи условия / Защита на личните данни